کنگره ها و کارگاههای اجرا شده

Translations:

en-US

Translations:

en-US

ارزیابی خطر مواد شیمیایی: دكتر فرهام امين شرعي

مهندسي ايمني فرايند و HSE: دكتر فرهام امين شرعي

طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي خطرناك : دكتر فرهام امين شرعي

مباني نرم افزار phast : دكتر فرهام امين شرعي

مباني نرم افزار safety : دكتر فرهام امين شرعي

GIS و كاربرد آن در مديريت محيطزيست : دكتر ميثم جعفري

روشهاي جستجوي پيشرفته در مقاله نويسي:  دكتر سيد علي حسن زاده

تشخيص و مانيتورينگ مواد شيميايي و تجهيزات پاسخ به سانحه :  دكتر فرهام امين شرعي

دوره ايمني آزمايشگاهي و كارگاهي براي تمامي دانشجويان تحصيلات تكميلي: دكتر فرهام امين شرعي

تجزيه و تحليل حوادث: تكنيك ها و رويكردها : پرفسور ايرج محمد فام

آشنايي با  Semantic Scholar: دكتر فرهام امين شرعي

دارو سازي هدفمند با تكيه بر فناوري نانو و تاثير ان بر حوزه سلامت و محيط زيست : دكتر حسين عباس تبار اهنگر