محورهای فعالیت

Translations:

en-US

Translations:

en-US

محورهای فعالیت مرکز تحقیقات:

الف) فعالیتهای پژوهشی

 1. جذب، تصویب، سرمایه گذاری و همکاری در اجرای طرحهای درون دانشگاهی ویژه پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه
 2. تشکیل جلسات مشترک با سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی جهت تبادل نظر برای شناسایی اولویتهای پژوهشی و عقد قراردادهای پژوهشی
 3. همکاری در راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در قالب همکاری های بین حرفه ای
 4. ارائه مقاله در همایش های داخلی و خارجی با همکاری دانشجویان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران
 5. چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی با همکاری دانشجویان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران

 

ب) فعالیتهای علمی

 1. تالیف، گرداوری، تدوین و ترجمه کتب درسی ویژه دانشجویان رشته های مختلف علوم زمین و HSE توسط اعضای هیات علمی دانشگاه و صاحبنظران
 2. تالیف، گرداوری، تدوین و ترجمه کتب غیر درسی به سفارش سازمانها، نهادها، ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی ویژه فراگیران متبوع آنها توسط اعضای هیات علمی دانشگاه و صاحبنظران

ج) فعالیتهای آموزشی

 1. برگزاری نشست های علمی، کارگاههای علمی- آموزشی و دوره های تخصصی در راستای تقویت بنیه علمی جهت دانشجویان، اعضای هیات علمی، سازمانها، نهادها، ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی

2 . آموزش و راهنمایی دانشجویان در زمینه تهیه و تنظیم طرح پژوهشی، نمونه گیری، تحلیل و مقاله نویسی

 1. تلاش در جهت برقراری ارتباط متقابل با مراکز تحقیقات تابعه دانشگاهها به منظور تبادل نظر و بهره گیری از تجارب برای بهینه سازی آموزش جامع

د) فعالیتهای نوآور، اختراع ، اکتشاف و بومی سازی فناور

ه) فعالیتهای مشاوره ای پژوهشی

 1. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اجرای یک پژوهش علمی
 2. ارائه خدمات مشاوره ای در انتخاب و نحوه بکار بردن ابزارهای سنجش در پژوهشها و تغبیر و تفسیر آنها

ز) فعالیتهای ظرفیت ساز

 1. میزبانی برگزاری تورهای علمی و تحقیقاتی دانشجویی
 2. برگزاری همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی
 3. برگزاری سمپوزیوم و کنگره های مرتبط با رسالت مرکز تحقیقات
 4. همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی