چشم انداز

Translations:

en-US

Translations:

en-US

رسالت اصلی مرکزتحقیقات محیط زیست  انسانی و توسعه پایدار،  توسعه و گسترش پژوهش و فناوری در زمینه محیط زیست، ایمنی و بهداشت و شناسایی مشکلات محیط زیستی صنایع و ارائه راهکارهای موثر برای رفع آنها است.  همچنین معرفی روش های زیستی و فرآیندهای سازگار با محیط زیست به منظور پیشگیری، پایش ،کنترل و هم‌چنین کاهش یا حذف آلاینده‌های محیط زیستی از دیگر اهداف استراتژیک این مرکز تحقیقات است.